מה זה ביטוח אלמנטרי ?

ביטוח אלמנטרי – מה זה ולמה צריך את זה?

ביטוח אלמנטרי, כשמו כן הוא – ביטוח יסודי, המכונה גם ביטוח כללי. כך מכונים מכלול תחומי הביטוח אשר מבטחים מפני פגיעה ברכוש או מפני פגיעה בנפש כתוצאה משימוש ברכוש. ביטוחי חיים ובריאות אינם נחשבים לביטוחים אלמנטריים. 

בדרך כלל פוליסות הביטוח האלמנטרי כוללות תשלום של השתתפות עצמית בעת קרות אירוע ביטוחי, אשר נועד לעודד את המבוטח לשמור על רכושו, וגם למנוע תביעות בסכומים קטנים (הנמוכים מגובה ההשתתפות העצמית).

סוגי הביטוח 

מדובר במגוון ביטוחים שמתאימים למצבים מסוימים ולמטרות שונות, בין אם לבעלי רכב, לשוכרי או בעלי דירה, לבעלי עסק או למתעתדים לטוס לחו”ל. חשוב שכל אדם יבצע אחת לתקופה סדר בביטוחיו, ויבדוק אילו ביטוחים הכי מתאימים לצרכים שלו.

אילו סוגי ביטוחים אלמנטריים קיימים? בין היתר, ניתן למצוא את הביטוחים הבאים:

ביטוח רכב

מבטח מפני נזקים לרכב ולנוסעיו, ומפני נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש ברכב לרכוש או לנפש. הביטוח מתחלק לשלושה סוגי ביטוח רכב: חובה, מקיף וצד ג’, כאשר החובה כשמו כן הוא – בעל הרכב מחויב בחוק לרכוש אותו, והוא מכסה נזקים בנפש בתוך הרכב ומחוצה לו. הביטוח המקיף מעניק כיסוי מפני נזקים לרכב ומפני אובדן מלא (למשל כתוצאה מגניבה), וביטוח צד ג’ מכסה נזקים שנגרמו לרכוש של אחר כתוצאה משימוש ברכב המבוטח.

ביטוח דירה

ביטוח זה מתחלק לשני סוגי ביטוח: מבנה ותכולה. ביטוח מבנה מכסה נזקים שנגרמו למבנה עצמו, כגון נזילות, שריפה, סדקים בקיר וכדומה, ואילו ביטוח תכולה מכסה את עלות החפצים היקרים הנמצאים בתוך הבית, במקרים של גניבה, שריפה וכדומה.

ביטוח נסיעות לחו”ל

ביטוח המכסה נזקים בנפש וברכוש שנגרמו בעת נסיעה מחוץ לישראל, כולל הוצאות על טיפול רפואי ואובדן של חפצים יקרים כמו סמארטפון ומצלמה.

ביטוח אשראי

ביטוח המגן על ספקים כאשר הלקוחות אינם משלמים בעבור הסחורה שקיבלו, כאשר נהוגה שיטת תשלום “שוטף פלוס”.

ביטוח תכולה

ביטוח עסק

ביטוח אחריות מקצועית

בניה עצמית

קבלנים

רוצה לקבל מידע נוסף? צריך עזרה? יש לך שאלה? רוצה לקבל מידע על ביטוחי האלמנטרי שלך? רוצה לבדוק האם יש לך כפילות ביטוחים? רוצה שנעשה לך סדר בביטוחים? רוצה לבדוק אפשרות להוזיל את עלויות מבלי לפגוע בכיסוי?