תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

החל מינואר 2008 כל הפקדה לקופת גמל אפשרה משיכה בצורה של קצבה בלבד, עובדה אשר השפיעה על אטרקטיביות החיסכון באמצעות קופות הגמל בישראל. בחודש מאי 2012 פורסם ברשומות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה שהפך את קופות הגמל לאטרקטיביות בעיני החוסכים.
בעקבות מאפייניו של תיקון 190 ניתן לראות בקופות הגמל כאפיק חסכון מצוין להגדלת רכיב הפנסיה או ההון (או שילוב ביניהם),  בעיקר לעומת אלטרנטיבות השקעה של מוצרים מקבילים אחרים.

לקבלת הצעה 

מלא פרטים ונחזור אליך בהקדם
שדות המסומנים ב-* הינם חובה

יתרונות

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מאפשר לעמית לבצע משיכה הונית

כל חוסך יכול לפתוח קופת גמל במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, להפקיד סכום עד לתקרה (הנקבעת בהתאם לגילו של החוסך) ללא קשר למצבו האישי, עיסוקו או הכנסתו ומהרגע שיימלאו לחוסך 60 שנים ובתנאי כי ברשותו קצבה מזערית של לפחות 4,512 ₪ (נכון לשנת 2019) מקרן הפנסיה/ביטוח המנהלים שלו, יוכל החוסך לבקש לבצע משיכה הונית (מלאה או חלקית) של היתרה הצבורה בקופת הגמל ולשלם לכל היותר מס רווח הון בשיעור של 15% נומינאלי.
לתשומת ליבכם, משיכה הונית של היתרה הצבורה תתאפשר רק עבור הסכומים העולים על הקצבה המוטבת בגין כל שנת הפקדה (שעומדת ע”ס של 34,848 ₪ נכון לשנת 2019).

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מאפשר לעמית לקבל קצבה פטורה ממס

תיקון 190 קבע הפרדה מוחלטת בין “הקצבה המזכה” לבין “הקצבה המוכרת”, ולפיכך במידה והחוסך יבקש זאת, אנו נאפשר לכל חוסך בכל עת להעביר את היתרה הצבורה בקופת הגמל (כולה או חלקה) לקופה משלמת לקצבה על מנת שכל עוד מלאו לעמית 60 שנים – יוכל החוסך לקבל מהצבירה בקופה (לרבות מהרווחים) קצבה שכולה מוכרת ופטורה ממס.