ניהול סיכונים - הגנה לכל המשפחה!

ניהול סיכונים

האם קיים לי כפל ביטוחי? האם התעריפים אותם אני משלם לחברות הביטוח הוגנים? מה בדיוק הכיסויים שלי בביטוח המנהלים? האם אני ומשפחתי מוגנים במקרה של קטסטרופה?

עולם ניהול הסיכונים – ביטוח הוא עולם מורכב ביותר, מבדיקה שלנו עולה כי 90% מהמשפחות כלל אינן מודעות לכיסויים הביטוחיים שלהם וכמובן שלא מודעות לעלות הכוללת שלהן לאותם כיסויים.

סוכנות גולד – ביטוח והשקעות תדאג לבצע בחינה יסודית ומקצועית של התיק הביטוחי שלכם ובכך תוכלו לקבל תשובות לכל השאלות המופיעות מעלה.

לאחר בחינה זו תוכלו לקבל אחת ולתמיד, הגנה אמיתית ומקיפה מכל צרה וכן תוכלו להיעזר בשירותים ובליווי המקצועי שלנו אל מול חברות הביטוח ביום פקודה.

מהו סיכון ביטוחי ומה זה ניהול סיכונים בענף הביטוח?

סיכון ביטוחי, הוא למעשה כל אירוע ביטוחי הנכלל בפוליסה אותה רכשתם, שעצם התרחשותו עלולה להוביל לפגיעה בגופו ו/או בנכסיו המבוטחים של בעל הפוליסה. כפועל יוצא מכך, ניהול סיכונים בענף הביטוח הוא התהליך הנלווה להקמתן ו/או חידושן של פוליסות כאלו ואחרות, במסגרתו ניתן:

  1. לזהות את הסיכונים אליהם חשוף המבוטח ולהגדיר אותם בפוליסה כ- אירועים ביטוחיים
  2. להעריך את המשמעויות הנלוות להתרחשותו של כל אחד מהסיכונים הנכללים בפוליסה
  3. לספק למבוטח את הכיסוי הביטוחי הנדרש לצרכי התמודדות עם הסיכונים הביטוחיים בזמן התרחשותם ובהתאם לכך לקבוע את דמי הביטוח להם הוא יידרש

איך מזהים את הסיכון?

תהליך זיהוי או איתור סיכונים בענף הביטוח, משתנה מחברת  ביטוח אחת לשנייה וממוצר ביטוחי אחד למשנהו, והוא נעשה בין היתר בהתאם לסוג הביטוח ולפרמטרים שונים המתייחסים לזהות המבוטח ובהתאמה לסוג הביטוח אותו הוא מעוניין לרכוש.

הערכת סיכונים מתקיימת בענף הביטוח במסגרת “הליך חיתום” באמצעותו חברות הביטוח יודעות להעריך את ההסתברות להתחרשותם של אירועים ביטוחיים כאלו ואחרים באמצעות מודלים סטטיסטיים. בתחום ביטוחי הרכב לצורך העניין, חברות הביטוח נוהגות לבצע הערכה של הסתברויות לביצוע תאונות (על פי מאגרי מידע העומדים לרשותן) עבור נהגים מסוגים שונים, ובכך הן יודעת להעריך את העלות הצפויה של תאונות מסוגים שונים. הערכות אלו מאפשרות לחברות הביטוח לבצע חישוב של הפרמיה הנדרשת מהנהג בהתאם למאפייניו הפרטניים כגון: גיל, וותק נהיגה, עבר תעבורתי וכדומה. כפועל יוצא מכן, קיים הבדל משמעותי בין עלויות הביטוח לנהג חדש ו/או צעיר לבין עלויות הביטוח של נהג וותיק שאינו היה מעורב בתאונת דרכים בשלוש השנים האחרונות.

ניהול סיכונים בתחום ביטוחי הבריאות

ניהול סיכונים בענף הביטוח, נעשה מורכב ומסועף יותר כאשר מדובר בתחום ביטוחי הבריאות המאגד תחתיו מוצרי ביטוח שונים כגון: ביטוחי בריאות פרטיים, ביטוחי חייםביטוחי סיעוד וביטוחי מחלות קשות. בתחום ביטוחי זה, קיימת חשיבות רבה לקיומו של הליך הקמת פוליסה בהתאמה אישית מלאה בין תנאי הפוליסה לצרכיו הביטוחיים של המבוטח ולתכנון אופטימאלי של כל מרכיבי הפוליסה לצרכיו הרפואיים של המבוטח לאורך כל תקופת הפוליסה, וכל זאת תוך התייחסות נקודתית לאי- אילו שינויים במצבו המשפחתי והרפואי של המבוטח ולקיומו של מבדק ביטוחי שמטרתו לאתר כפילויות ביטוח במסלולי ביטוח כאלו ואחרים העומדים לרשות המבוטח.